اخبار و تازه ها
  • کارگاه آموزشی " ایده تا بازار" برگزار شد
    به همت مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی و تجهیزات پزشکی، کارگاه آموزشی " ایده تا بازار؛ اصول تدوین برنامه کاری" در سالن ابن‌سینا برگزار شد.
  • کسب دو عنوان برتر توسط دانشجویان دانشگاه در دهمین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور
    دو دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در دهمین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور موفق به کسب عناوین برتر شدند.
  • اعطای اعتبارنامه کمیته اخلاق در پژوهش به دانشگاه علوم پزشکی گناباد
    معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: اعتبارنامه کمیته اخلاق در پژوهش توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به این دانشگاه اعطا شد.
آخرین مقالات چاپ شده در نشریات دانشگاه